Hej, tack för att du är intresserad över att göra ett köp från en av våra säljare! För göra det så tydligt och tryggt som möjligt har vi skapat dessa Allmänna villkor för köp. Det är viktigt att du läser igenom dessa så att du vet vilka rättigheter och skyldigheter du har.

INLEDNING

Du måste vara över 18 år för att ingå detta avtal. Detta avtal ingås mellan säljare (“butik”) och köpare i egenskap av konsument vid ett köp genom SKIP (“Tjänsten”) vilken tillhandahålls av Fasttrackr AB (Adress: Sigtunagatan 1113 22 STOCKHOLM; Organisationsnummer: 559207-3406; “oss”, “vi”, “våra”, “vår” respektive “vårt”). Dessa Allmänna villkor för köp används alltså när du som köpare lägger en beställning till en säljare genom tjänsten. Genom att genomföra köpet intygar du att du har tagit del av, godkänt och samtycker till dessa Allmänna villkor för köp.

Vi är inte en del, part, i detta avtal som träffas helt och hållet mellan köpare och säljare. Genom att godkänna dessa villkor intygar du att du har tagit del av, godkänt och samtycker till att vi inte ansvarar för informationen, interaktionen och transaktionen mellan köpare och säljare.

INFORMATION FRÅN KÖPAREN

Du som köpare ansvarar för att den information du uppger är korrekt och fullständig. Personen vars betalnings-/ faktureringsinformation är registrerad på kontot kommer vara ansvarig vid en eventuell transaktion, så vi råder dig att skydda ditt konto. Du som användare ansvarar för att meddela oss vid misstankar rörande säkerhet för ditt konto.

Om du som köpare efter beställningen ser att du angett felaktig information ansvarar du för att kontakta oss och säljaren för att rätta detta snarast.

INFORMATION FRÅN SÄLJAREN

I enlighet med Användarvillkoren och Avtal för butik ansvarar säljaren för att den information som anges är korrekt och fullständig, till exempel ansvarar säljaren för att informera köparen om varans kvalitet. Kostnaden för beställningen beräknas utifrån den angivna information som säljaren tillhandahåller. Om inget annat anges är samtliga priser inklusive moms.

Vid köpet presenteras följande information från säljaren: namn; organisationsnummer; telefonnummer; adress och e-postadress. Samtlig information finns även samlad i de bekräftelse- och kvittomejl som skickas till den angivna adressen när du som köpare genomför köpet.

BESTÄLLNING

När du som köpare lägger en beställning till en säljare genom tjänsten får du en bekräftelse och kan därmed följa beställningens status. När säljaren klarmarkerat beställningen får du en notis och du kan därmed hämta ut beställningen från det vid köpet valda utlämningsstället. När säljaren slutfört beställningen hamnar denna i din orderhistorik och du får ett kvitto till den vid köpet angivna e-postadressen. Du som köpare uppmans till att referera till dessa vid eventuell kontakt med kontakt med Fasttrackr AB och/eller säljaren.

BETALNING

När du som köpare gör din beställning hålls betalningen med hjälp av betalningstjänsten Stripe (Läs mer här). Vi använder Stripe för att hantera alla transaktioner och all information som berör transaktioner. Således sparar vi till exempel ingen kreditkortsinformation – varken lokalt i appen eller på en extern server. Stripe är ett erkänt betalningssystem som finns i fler än 100 länder, hjälper fler än 100 000 företag och hanterar flera miljarder transaktioner varje år.

Pengarna överförs till säljaren först när denne slutfört beställningen. Sker inte detta inom rimlig tid, eller om ordern avbryts från säljaren, skickas pengarna automatiskt tillbaka till det konto som pengarna skickas ifrån. Överföringen kan ta upp emot tre (3) bankdagar.

Betalningsleverantören, och betalningssätt, kan närsomhelst komma att ändras. Om du väljer att köpa eller sälja någonting via tjänsten kommer du ingå ett separat avtal med betalningsleverantören.

ANSVAR

Fel, frågor eller problem som uppkommer till följd av köpet ska hanteras av nämnda säljare eller leverantör av betalningstjänster, och inte av oss. Du bör därför direkt ta kontakt med dem om du har några frågor. Vi är därmed inte ansvarig för till exempel förseningar, fel i varan, betalning eller annat som uppstått på grund av problem relaterat till föremål som erbjudits till försäljning på tjänsten.

REKLAMATION

Vid reklamationer har köparen samma rätt att reklamera som om varan köptes i säljarens affärslokal. Köparen har tre (3) års reklamationsrätt och bör reklamera varan inom två (2) månader efter att felet upptäcktes. Reklamation görs till säljaren.

ÅNGERRÄTT

Du som köpare har rätt att frånträda köpet utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då du som köpare eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar varan i fysisk besittning.

Vill du som köpare utöva ångerrätten ska du till säljaren skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (till exempel ett brev avsänt per post eller e-post). Du kan använda den bifogade mallen från Konsumentverket (klicka här) men du måste inte använda den.

Vid köpet presenteras följande information från säljare: namn; organisationsnummer; telefonnummer; adress och e-postadress. Samtlig information finns även samlad i både bekräftlesemejlet och mejlet med kvitto som skickas till den angivna adressen när du som köpare genomför köpet.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Om du som köpare frånträder köpet kommer säljaren att betala tillbaka alla betalningar de fått från dig, bland dem också leveranskostnader erlagda till säljaren (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans säljaren erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då säljaren underrättades om ditt beslut att frånträda köpet. Säljaren kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med säljaren om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig som köpare något.

Säljaren får vänta med återbetalningen tills dess att säljaren har fått tillbaka varan från dig som köpare eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

Du som köpare kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan.

I enlighet med Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler finns det särskilda undantag från ångerrätten (11§) såsom till exempel en vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal.

TVINGANDE LAG

Dessa Allmänna villkor för köp avser inte att på något sätt begränsa skyldigheter som uppstår på grund av tvingande lag.

TVISTELÖSNING

Uppstår det en tvist mellan säljare och köpare rekommenderas att ni först tar kontakt med varandra, så att ni kan försöka komma fram till en lösning. Det är alltid svensk lag som gäller för frågor och tvister som uppstår på grund av köpet och/eller dessa Allmänna villkor för köp, och, om du inte är konsument, kommer Lunds tingsrätt vara första instans.

Skulle någon bestämmelse, eller del av bestämmelse, visa sig vara ogiltig ska detta inte påverka övriga bestämmelser.

FORCE MAJEUR

Säljaren är befriade från åtagandet om åtagandet förhindras av force majeure. Till force majeure räknas krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som säljaren inte råder över och som förhindrar säljaren att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal.

UPPDATERING AV ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP

Vi har rätt att ändra och uppdatera dessa Allmänna villkor för köp. Vi kommer då antingen skicka den via e-post eller publicera den på vår hemsida. Därefter tar det 30 dagar innan den börjar gälla. Genom att använda vår tjänst godkänner du våra ändringar. Denna policy ersätter policy med tidigare datum.

KONTAKT

Du är välkommen att höra av Dig till oss om Du har några frågor: